Statsbudgetens månadsutfall maj 2007
Nr: 2007:5, 21 juni 2007

Information lämnas av:

Niklas Halén (utgifter), tel 08-690 44 67, e-post niklas.halen@esv.se
Mikael Marelius (inkomster), tel 08-690 44 28, e-post mikael.marelius@esv.se
Sofia Nilsson (prognos), tel 08-690 43 41, e-post sofia.nilsson@esv.se
Hans Åhlander (tf.avdelningschef), tel 08-690 45 07, e-post hans.ahlander@esv.se


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026