Statsbudgetens månadsutfall april 2007
Nr: 2007:4, 31 maj 2007

Budgetsaldot i april blev 30,0 miljarder kronor.

 

Statsbudgetens totala utgifter uppgick till 51,1 miljarder kronor.

 

Statsbudgetens inkomster i april uppgick till 81,1 miljarder kronor.

 

I budgetprognos 2007:2, som publiceras samtidigt som aprilutfallet, ingår utfallet t.o.m. april. Utfallet för januari-april 2007 (1:a tertialet) jämförs med motsvarande period föregående år.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall apr Prognos apr Avvik. apr Ack. utfall jan-apr Prognos jan-apr Ack. avvik. jan-apr Prognos 2007 SB 2007 TB 2007
Totala inkomster 81,1 81,1 0,0 319,8 319,8 0,0 857,2 853,8  
Totala utgifter 51,1 51,1 0,0 238,8 238,8 0,0 768,6 790,9 1,7
Budgetsaldo 30,0 30,0 0,0 81,1 81,1 0,0 88,6 62,9 -1,7
Prognos = ESV:s budgetprognos 2007:2 (2007-05-31), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget

Utgiftstaket är fastställt till 938 miljarder kronor för 2007. Det är 3,4 procent högre än utgiftstaket 2006.

 

De takbegränsade utgifterna i april uppgick till 72,7 miljarder kronor.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall apr Prognos apr Avvik. apr Ack. utfall jan-apr Prognos jan-apr Ack. avvik. jan-apr Prognos 2007 SB 2007 TB 2007
Utgiftsområden exkl. räntor 57,3 57,3 0,0 234,8 234,8 0,0 717,3 733,1 1,7
Ålderspensionssystemet 15,4 15,4 0,0 61,2 61,2 0,0 188,3 189,4
Takbegränsade utgifter 72,7 72,7 0,0 296,0 296,0 0,0 905,5 922,5 1,7

Diagram
Totala utgifter per månad prognos/utfall
Totala inkomster per månad prognos/utfall


BP 2007:2

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Avdelningen Statsredovisning vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026