Statsbudgetens månadsutfall april 2007
Nr: 2007:4, 31 maj 2007

Information lämnas av:

Dordi Rasmusson (utgifter), tel 08-690 43 34, e-post dordi.rasmusson@esv.se
Helen Rhawi (inkomster), tel 08-690 43 11, e-post helen.rhawi@esv.se
Svante Hellman (prognos), tel 08-690 43 15, e-post svante.hellman@esv.se
Ingemar Härneskog (avdelningschef), tel 08-690 43 90, e-post ingemar.harneskog@esv.se


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026