Statsbudgetens månadsutfall december 2007
Nr: 2007:12, 31 jan 2008
Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2007, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall dec Prognos dec Avvik.dec Ack. utfall jan-dec Prognos jan-dec Ack. avvik. jan-dec Prognos 2007 SB 2007
1000 Skatter m.m. 0 0 0 0 0 0 820 647 787 504
2000 Inkomster av statens verksamhet 3 875 1 875 2 000 66 215 63 929 2 286 63 929 53 202
3000 Inkomster av försåld egendom 1 0 1 17 989 17 988 1 17 988 50 000
4000 Återbetalning av lån 152 176 -23 2 043 2 097 -54 2 097 2 040
5000 Kalkylmässiga inkomster 709 987 -278 8 174 8 469 -295 8 469 8 559
6000 Bidrag m.m. från EU 1 767 2 710 -943 12 866 12 465 402 12 465 13 664
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet 0 0 0 0 0 0 -49 576 -53 414
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto 0 0 0 0 0 0 -7 571 -7 781
9000 Löpande redovisade skatter 41 822 52 599 -10 777 755 433 763 499 -8 066 0 0
Totala inkomster 48 325 58 347 -10 021 862 720 868 446 -5 726 868 446 853 775
Prognos=ESV:s budgetprognos 2007:4 (2007-12-07), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026