Statsbudgetens månadsutfall december 2007
Nr: 2007:12, 31 jan 2008

Information lämnas av:

Joakim Lundgren (utgifter), tel 08-690 43 52, e-post joakim.lundgren@esv.se
Mikael Marelius (inkomster), tel 08-690 44 28, e-post mikael.marelius@esv.se
Karl Bergstrand (prognos), tel 08-690 43 12, e-post karl.bergstrand@esv.se
Ingemar Härneskog (enhetschef), tel 08-690 43 90, e-post ingemar.harneskog@esv.se


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026