Statsbudgetens månadsutfall november 2007
Nr: 2007:11, 21 dec 2007

Information lämnas av:

Dordi Rasmusson (utgifter), tel 08-690 43 34, e-post dordi.rasmusson@esv.se

Helene Diyabanza (inkomster), tel 08-690 43 54, e-post helene.diyabanza@esv.se
Kristina Olsson (prognos), tel 08-690 45 19, e-post kristina.olsson@esv.se

Ingemar Härneskog (enhetschef), tel 08-690 43 90, e-post ingemar.harneskog@esv.se


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026