Statsbudgetens månadsutfall oktober 2007
Nr: 2007:10, 30 nov 2007

Budgetsaldot för oktober 2007 blev 1,2 miljarder kronor, vilket är 4,7 miljarder kronor högre än i ESV:s senaste prognos (2007:3). Den främsta orsaken är att skatterna blivit 3,1 miljarder kronor högre än beräknat.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall okt Prognos okt Avvik. okt Ack. utfall jan-okt Prognos jan-okt Ack. avvik. jan-okt Prognos 2007 SB 2007 TB 2007
Totala inkomster 64,0 60,7 3,3 745,0 740,8 4,2 862,3 853,8  
Totala utgifter 62,8 64,3 -1,4 575,6 600,8 -25,2 770,3 790,6 13,0
Budgetsaldo 1,2 -3,6 4,7 169,4 140,1 29,3 92,1 63,2

Utgiftstaket är fastställt till 938 miljarder kronor för 2007. Det är 3,4 procent högre än utgiftstaket 2006.

 

De takbegränsade utgifterna i oktober uppgick till 80,5 miljarder kronor, vilket är 0,9 miljarder kronor högre än beräknat. Det är främst utgifterna för bistånd och hälsovård som blivit högre än beräknat.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall okt Prognos okt Avvik. okt Ack. utfall jan-okt Prognos jan-okt Ack. avvik. jan-okt Prognos 2007 SB 2007 TB 2007
Utgiftsområden exkl. räntor 64,8 63,8 0,9 578,5 582,6 -4,1 717,0 732,8 13,0
Ålderspensionssystemet 15,7 15,7 0,0 154,8 154,8 0,0 188,6 189,4
Takbegränsade utgifter 80,5 79,6 0,9 733,3 737,4 -4,2 905,7 922,2 13,0

Diagram
Totala utgifter per månad prognos/utfall
Totala inkomster per månad prognos/utfall


BP 2007:3

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Avdelningen Statsredovisning vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026