Statsbudgetens månadsutfall september 2006
Nr: 2006:9, 31 okt 2006
Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2006, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall sep Prognos sep Avvik.sep Ack. utfall jan-sep Prognos jan-sep Ack. avvik. jan-sep Prognos 2006 SB 2006
1000 Skatter 0 0 0 0 0 0 741 676 677 440
2000 Inkomster av statens verksamhet 958 970 -12 37 915 38 094 -180 41 381 30 954
3000 Inkomster av försåld egendom 1 0 1 55 54 1 54 15 000
4000 Återbetalning av lån 106 125 -19 1 559 1 587 -28 2 167 2 139
5000 Kalkylmässiga inkomster 568 658 -90 5 685 5 800 -114 7 587 7 074
6000 Bidrag m.m. från EU 226 409 -183 10 121 10 123 -2 13 029 12 845
9000 Löpande redovisade skatter 56 349 53 212 3 137 569 312 569 446 -134 0 0
Totala inkomster 58 208 55 374 2 834 624 647 625 103 -457 805 895 745 452
Prognos = ESV:s budgetprognos 2006:3 (2006-08-31), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026