Statsbudgetens månadsutfall juni 2006
Nr: 2006:6, 28 jul 2006

Information lämnas av:

Christina Bergström (utgifter), tel 08-690 44 74, e-post christina.bergstrom@esv.se
Dordi Rasmusson (inkomster), tel 08-690 43 34, e-post dordi.rasmusson@esv.se
Mikael Marelius (vik. avdelningschef), tel 08-690 44 28, e-post mikael.marelius@esv.se


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026