Statsbudgetens månadsutfall mars 2006
Nr: 2006:3, 28 apr 2006
Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2006, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall mars BP 06:1 mars Avvikelse mars Ack. utfall jan-mars BP 06:1 jan-mars Ack. avvikelse jan-mars BP 06:1 2006 SB inkl.TB 2006
1000 Skatter 0 0 0 0 0 0 717 507 677 440
2000 Inkomster av statens verksamhet 2 200 2 561 - 361 4 336 4 697 - 361 41 331 30 954
3000 Inkomster av försåld egendom 0 0 0 29 29 0 29 15 000
4000 Återbetalning av lån 171 165 7 528 522 7 2 137 2 139
5000 Kalkylmässiga inkomster 555 617 - 62 2 012 2 074 - 62 7 720 7 074
6000 Bidrag m.m. från EU 5 639 6 241 - 602 7 095 7 696 - 602 13 235 12 845
9000 Löpande redovisade skatter 62 841 63 117 - 276 219 606 219 881 - 276 0 0
Totala inkomster 71 407 72 700 - 1 293 233 606 234 900 - 1 294 781 959 745 452
Not:06:1 = ESV:s Budgetprognos 2006:1 (2006-04-27), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026