Statsbudgetens månadsutfall oktober 2006
Nr: 2006:10, 30 nov 2006
Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2006, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall okt Prognos okt Avvik.okt Ack. utfall jan-okt Prognos jan-okt Ack. avvik. jan-okt Prognos 2006 SB 2006
1000 Skatter 0 0 0 0 0 0 741 676 677 440
2000 Inkomster av statens verksamhet 846 925 -78 38 761 39 019 -258 41 381 30 954
3000 Inkomster av försåld egendom -1 0 -1 54 54 1 54 15 000
4000 Återbetalning av lån 99 88 12 1 658 1 674 -16 2 167 2 139
5000 Kalkylmässiga inkomster 540 571 -30 6 226 6 370 -145 7 587 7 074
6000 Bidrag m.m. från EU 129 209 -80 10 250 10 331 -81 13 029 12 845
9000 Löpande redovisade skatter 54 848 53 378 1 470 624 160 622 824 1 336 0 0
Totala inkomster 56 462 55 169 1 293 681 109 680 273 836 805 895 745 452
Prognos = ESV:s budgetprognos 2006:3 (2006-08-31), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026