Statsbudgetens månadsutfall oktober 2006
Nr: 2006:10, 30 nov 2006

Information lämnas av:

Joakim Lundgren (utgifter), tel 08-690 43 52, e-post joakim.lundgren@esv.se
Jörgen Hansson (inkomster), tel 08-690 43 83, e-post jorgen.hansson@esv.se
Sofia Nilsson (prognos), tel 08-690 43 41, e-post sofia.nilsson@esv.se
Ingemar Härneskog (avdelningschef), tel 08-690 43 90, e-post ingemar.harneskog@esv.se

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026