Statsbudgetens månadsutfall
Januari 2006


Nr: 2006:01, 28 februari 2006

[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]


Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2006, mnkr

Utfall

BP 05:4

Avvikelse

Ack. utfall

BP 05:4

SB inkl. TB


jan

jan

jan

jan

2006

2006

Inkomsttyp

1000

Skatter

 

 

 

 

 691 134

677 440

2000

Inkomster av statens verksamhet

 836

 1 195

 - 359

 836

 33 755

30 954

3000

Inkomster av försåld egendom

 4

 0

 4

 4

 0

15 000

4000

Återbetalning av lån

 81

 74

 7

 81

 2 148

2 139

5000

Kalkylmässiga inkomster

 583

 725

 - 142

 583

 7 727

7 074

6000

Bidrag m.m. från EU

 215

 330

 - 115

 215

 12 802

12 845

9000

Löpande redovisade skatter

 75 680

 72 352

 3 328

 75 680

 0

0

Summa

 77 399

 74 677

 2 722

 77 399

 747 567

 745 452

Not:BP 05:4 = ESV:s Budgetprognos 2005:4 (2005-12-09), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]