Statsbudgetens månadsutfall
Juli 2005


Nr: 2005:06, 29 juli 2005

[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]


Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2005, mnkr

Utfall

BP 05:2

Avvikelse

Ack. utfall

BP 05:2

SB inkl. TB


jul

jul

jul

jan-jul

2005

2005

Inkomsttyp

1000

Skatter m.m.

 53 618

 56 030

 -2 412

 427 573

 650 657

640 143

2000

Inkomster av statens verksamhet

 1 163

 4 737

 -3 574

 31 868

 38 692

35 426

3000

Inkomster av försåld egendom

 4 660

 0

 4 660

 6 530

 6 369

15 000

4000

Återbetalning av lån

 97

 131

 -34

 1 226

 2 235

2 387

5000

Kalkylmässiga inkomster

 658

 614

 44

 5 733

 8 667

7 559

6000

Bidrag m.m. från EU

 1 389

 1 142

 247

 8 548

 11 630

11 771

Summa

 61 585

 62 654

 -1 069

 481 478

 718 249

 712 286

Not:BP 05:2 = ESV:s Budgetprognos 2005:2 (2005-06-09), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]