Statsbudgetens månadsutfall
Juni 2005


Nr: 2005:06, 29 juli 2005

[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]


Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2005, mnkr

Utfall

BP 05:2

Avvikelse

Ack. utfall

BP 05:2

SB inkl. TB


jun

jun

jun

jan-jun

2005

2005

Inkomsttyp

1000

Skatter m.m.

 49 798

 45 866

 3 931

 373 956

 650 657

640 143

2000

Inkomster av statens verksamhet

 12 108

 7 919

 4 189

 30 787

 38 692

35 426

3000

Inkomster av försåld egendom

 0

 4 500

 -4 500

 1 869

 6 369

15 000

4000

Återbetalning av lån

 227

 195

 32

 1 129

 2 235

2 387

5000

Kalkylmässiga inkomster

 591

 598

 -8

 5 075

 8 667

7 559

6000

Bidrag m.m. från EU

 321

 112

 210

 7 136

 11 630

11 771

Summa

 63 045

 59 191

 3 854

 419 952

 718 249

 712 286

Not:BP 05:2 = ESV:s Budgetprognos 2005:2 (2005-06-09), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]