Statsbudgetens månadsutfall
December 2005


Nr: 2005:12, 31 januari 2006

[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]


Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2005, mnkr

Utfall

BP 05:4

Avvikelse

Ack. utfall

BP 05:4

SB inkl. TB


dec

dec

dec

jan-dec

2005

2005

Inkomsttyp

1000

Skatter m.m.

 52 648

 37 999

 14 649

 682 273

 667 481

640 143

2000

Inkomster av statens verksamhet

 -4 337

 -4 355

 18

 33 068

 33 006

35 426

3000

Inkomster av försåld egendom

 3

 0

 3

 6 688

 6 685

15 000

4000

Återbetalning av lån

 250

 256

 -6

 2 303

 2 310

2 387

5000

Kalkylmässiga inkomster

 778

 618

 160

 8 786

 8 647

7 559

6000

Bidrag m.m. från EU

 2 674

 3 028

 - 354

 12 595

 13 254

11 771

Summa

 52 016

 37 545

 14 471

 745 713

 731 382

 712 286

Not:BP 05:4 = ESV:s Budgetprognos 2005:4 (2005-12-09), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]