Statsbudgetens månadsutfall
December 2005


Nr: 2005:12, 31 januari 2006

[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]


upp en nivå

Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2005, mnkr

Utfall

BP 05:4

Avvikelse

Ack. utfall

BP 05:4

SB inkl. TB


dec

dec

dec

jan-dec

2005

2005

Inkomsttyp:
Inkomsthuvudgrupp

6100

Bidrag från EG:s jordbruksfond

 730

 674

 56

 8 946

 8 889

8 464

6200

Bidrag från EG:s fiskefond

 24

 24

 0

 109

 109

94

6300

Bidrag från EG:s regionalfond

 379

 120

 260

 1 381

 1 425

1 583

6400

Bidrag från EG:s socialfond

 1 527

 1 394

 132

 1 848

 1 716

1 422

6500

Bidrag till transeuropeiska nätverk

 15

 28

 -14

 303

 321

200

6900

Övriga bidrag från EG

 0

 788

 - 788

 7

 793

8

Summa

 2 674

 3 028

 - 354

 12 595

 13 254

 11 771

Not:BP 05:4 = ESV:s Budgetprognos 2005:4 (2005-12-09), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget


upp en nivå


[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]