Statsbudgetens månadsutfall
December 2005


Nr: 2005:12, 31 januari 2006

[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]


upp en nivå

Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2005, mnkr

Utfall

BP 05:4

Avvikelse

Ack. utfall

BP 05:4

SB inkl. TB


dec

dec

dec

jan-dec

2005

2005

Inkomsttyp:
Inkomsthuvudgrupp

4100

Återbetalning av näringslån

 38

 37

 2

 87

 79

92

4300

Återbetalning av studielån

 210

 217

 -7

 2 118

 2 137

2 206

4500

Återbetalning av övriga lån

 1

 1

 0

 99

 94

89

Summa

 250

 256

 -6

 2 303

 2 310

 2 387

Not:BP 05:4 = ESV:s Budgetprognos 2005:4 (2005-12-09), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget


upp en nivå


[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]