Statsbudgetens månadsutfall
December 2005


Nr: 2005:12, 31 januari 2006

[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]


upp en nivå

Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2005, mnkr

Utfall

BP 05:4

Avvikelse

Ack. utfall

BP 05:4

SB inkl. TB


dec

dec

dec

jan-dec

2005

2005

Inkomsttyp:
Inkomsthuvudgrupp

3100

Inkomster av försålda byggnader och maskiner

 0

 0

 0

 181

 181

0

3200

Övriga inkomster av markförsäljning

 0

 0

 0

 0

 0

0

3300

Övriga inkomster av försåld egendom

 3

 0

 3

 6 507

 6 504

15 000

Summa

 3

 0

 3

 6 688

 6 685

 15 000

Not:BP 05:4 = ESV:s Budgetprognos 2005:4 (2005-12-09), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget


upp en nivå


[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]