Statsbudgetens månadsutfall
December 2005


Nr: 2005:12, 31 januari 2006

[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]


upp en nivå

Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2005, mnkr

Utfall

BP 05:4

Avvikelse

Ack. utfall

BP 05:4

SB inkl. TB


dec

dec

dec

jan-dec

2005

2005

Inkomsttyp:
Inkomsthuvudgrupp

2100

Rörelseöverskott

 5

 70

 -64

 10 796

 10 846

10 145

2200

Överskott av statens fastighetsförvaltning

 0

 0

 0

 323

 323

383

2300

Ränteinkomster

 465

 480

 -15

 5 757

 5 596

5 557

2400

Aktieutdelning

 0

 0

 0

 12 143

 12 143

9 851

2500

Offentligrättsliga avgifter

 510

 463

 48

 6 663

 6 504

6 552

2600

Försäljningsinkomster

 72

 12

 60

 139

 80

290

2700

Böter m.m.

 166

 81

 85

 2 087

 2 229

2 234

2800

Övriga inkomster av statens verksamhet

 -5 556

 -5 461

 -95

 -4 841

 -4 715

415

Summa

 -4 337

 -4 355

 18

 33 068

 33 006

 35 426

Not:BP 05:4 = ESV:s Budgetprognos 2005:4 (2005-12-09), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget


upp en nivå


[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]