Statsbudgetens månadsutfall
December 2005


Nr: 2005:12, 31 januari 2006

[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]


upp en nivå

Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2005, mnkr

Utfall

BP 05:4

Avvikelse

Ack. utfall

BP 05:4

SB inkl. TB


dec

dec

dec

jan-dec

2005

2005

Inkomsttyp:
Inkomsthuvudgrupp

1100

Skatt på inkomst

 5 155

 507

 4 647

 85 272

 78 054

55 807

1200

Socialavgifter och löneskatter

 21 367

 19 867

 1 500

 271 423

 270 309

276 410

1300

Skatt på egendom

 784

 690

 94

 37 778

 37 499

37 672

1400

Skatt på varor och tjänster

 35 673

 35 088

 584

 335 869

 335 756

325 984

1500

Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt

 -2 780

 -2 538

 - 242

 -32 714

 -32 303

-33 453

1600

Betalningsdifferenser, skattekonto

 -6 518

 -14 248

 7 730

 335

 -5 767

-6 511

1700

Nedsättning av skatter

 -1 033

 -1 368

 335

 -15 689

 -16 067

-15 766

Summa

 52 648

 37 999

 14 649

 682 273

 667 481

 640 143

Not:BP 05:4 = ESV:s Budgetprognos 2005:4 (2005-12-09), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget


upp en nivå


[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]