Statsbudgetens månadsutfall
Januari 2005


Nr: 2005:01, 28 februari 2005

[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]


Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2005, mnkr

Utfall

BP 04:4

Avvikelse

Ack. utfall

BP 04:4

SB inkl. TB


jan

jan

jan

jan

2005

2005

Inkomsttyp

1000

Skatter m.m.

 68 994

 65 740

 3 254

 68 994

 649 996

640 143

2000

Inkomster av statens verksamhet

 1 355

 925

 430

 1 355

 34 034

35 426

3000

Inkomster av försåld egendom

 3

 0

 3

 3

 4 500

15 000

4000

Återbetalning av lån

 79

 49

 30

 79

 2 331

2 387

5000

Kalkylmässiga inkomster

 792

 2 913

 -2 121

 792

 10 264

7 559

6000

Bidrag m.m. från EU

 353

 504

 - 151

 353

 11 542

11 771

Summa

 71 577

 70 131

 1 445

 71 577

 712 667

 712 286

Not:BP 04:4 = ESV:s Budgetprognos 2004:4 (2004-12-09), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]