Statsbudgetens månadsutfall
Juni 2004


Nr: 2004:6 30 juli 2004

                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]


Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2004, mnkr

Utfall

BP 04:2

Avvikelse

Ack. utfall

BP 04:2

SB inkl. TB

jun

jun

jun

jan-jun

2004

2004

Utgiftsområde

1

Rikets styrelse

715

698

17

3 775

7 849

7 935

2

Samhällsekonomi och finansförvaltning

972

881

91

4 685

9 271

9 200

3

Skatt, tull och exekution

915

848

67

4 198

8 570

8 578

4

Rättsväsendet

2 728

2 770

-42

12 997

26 706

26 832

5

Internationell samverkan

58

222

- 164

681

1 229

1 257

6

Försvar samt beredskap mot sårbarhet

4 570

4 929

- 359

19 151

45 121

44 331

7

Internationellt bistånd

1 354

1 342

12

8 380

20 000

19 857

8

Invandrare och flyktingar

651

631

20

3 917

7 542

7 045

9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

3 887

3 342

544

18 902

37 473

37 683

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

10 785

10 494

291

61 819

122 299

123 964

11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

4 278

4 253

25

25 751

51 060

50 656

12

Ekonomisk trygghet för familjer och barn

4 511

4 475

36

26 838

54 158

53 852

13

Arbetsmarknad

5 806

6 020

- 213

33 365

69 197

76 721

14

Arbetsliv

137

100

37

590

1 131

1 135

15

Studiestöd

660

727

-67

10 832

20 888

21 920

16

Utbildning och universitetsforskning

3 688

3 251

437

22 125

43 753

44 000

17

Kultur, medier, trossamfund och fritid

405

293

112

4 522

8 653

8 662

18

Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

707

666

42

4 397

8 759

8 799

19

Regional utveckling

324

367

-43

1 541

3 488

3 106

20

Allmän miljö- och naturvård

271

185

86

1 857

3 202

3 776

21

Energi

168

189

-20

946

1 798

1 663

22

Kommunikationer

3 692

3 884

- 192

13 520

29 643

28 520

23

Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

467

447

19

8 718

12 387

14 299

24

Näringsliv

394

423

-29

1 904

3 618

3 491

25

Allmänna bidrag till kommuner

6 037

6 058

-21

36 446

70 051

71 106

26

Statsskuldsräntor m.m.

- 652

- 386

- 266

28 487

48 665

47 684

27

Avgiften till Europeiska gemenskapen

1 944

1 862

82

14 199

26 842

24 472

Förändring av anslagsbehållningar

0

0

0

0

0

0

Summa utgiftsområden

59 472

58 972

500

374 544

743 352

750 545

Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26)

60 124

59 358

766

346 057

694 687

702 861

Kassamässig korrigering

-5 654

-3 243

-2 411

- 734

-5 997

-3 931

  varav överföring från
  AP-fonden

-3 514

-3 493

-21

-3 751

-3 952

-3 931

Riksgäldskontorets nettoutlåning

- 867

1 856

-2 723

13 149

18 835

20 156

Totala utgifter

52 951

57 585

-4 634

386 959

756 190

766 770

Not:BP 04:2 = ESV:s Budgetprognos 2004:2 (2004-06-08), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget


                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]