Statsbudgetens månadsutfall
Juni 2004


Nr: 2004:6 30 juli 2004

[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]


Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2004, mnkr

Utfall

BP 04:2

Avvikelse

Ack. utfall

BP 04:2

SB inkl. TB


jun

jun

jun

jan-jun

2004

2004

Inkomsttyp

1000

Skatter m.m.

 53 529

 54 269

 - 741

 353 315

 637 967

646 747

2000

Inkomster av statens verksamhet

 1 104

 5 219

 -4 115

 20 573

 32 508

29 384

3000

Inkomster av försåld egendom

 0

 0

 0

 132

 132

15 000

4000

Återbetalning av lån

 199

 356

 - 157

 1 132

 2 436

2 269

5000

Kalkylmässiga inkomster

 620

 616

 4

 4 239

 8 504

8 222

6000

Bidrag m.m. från EU

 502

 178

 325

 8 230

 11 511

10 818

Summa

 55 955

 60 639

 -4 684

 387 621

 693 058

 712 439

Not:BP 04:2 = ESV:s Budgetprognos 2004:2 (2004-06-08), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]