Statsbudgetens månadsutfall
Mars 2004


Nr: 2004:3 29 april 2004

[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]


Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2004, mnkr

Utfall

BP 04:1

Avvikelse

Ack. utfall

BP 04:1

SB inkl. TB


mars

mars

mars

jan-mars

2004

2004

Inkomsttyp

1000

Skatter m.m.

 57 534

 52 198

 5 336

 181 270

 630 964

646 747

2000

Inkomster av statens verksamhet

 2 043

 1 735

 308

 3 376

 29 078

29 384

3000

Inkomster av försåld egendom

 0

 0

 0

 132

 132

15 000

4000

Återbetalning av lån

 387

 376

 10

 563

 2 441

2 269

5000

Kalkylmässiga inkomster

 601

 600

 1

 2 256

 8 284

8 222

6000

Bidrag m.m. från EU

 4 355

 4 312

 43

 5 991

 11 560

10 818

Summa

 64 920

 59 221

 5 699

 193 588

 682 459

 712 439

Not:BP 04:1 = ESV:s Budgetprognos 2004:1 (2004-04-02), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]