Statsbudgetens månadsutfall
Februari 2004


Nr: 2004:02, 30 mars 2004

[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]


Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2004, mnkr

Utfall

BP 03:4

Avvikelse

Ack. utfall

BP 03:4

SB inkl. TB


feb

feb

feb

jan-feb

2004

2004

Inkomsttyp

1000

Skatter m.m.

 67 455

 71 446

 -3 990

 123 737

 641 591

646 747

2000

Inkomster av statens verksamhet

 48

 1 167

 -1 119

 1 332

 29 304

29 384

3000

Inkomster av försåld egendom

 0

 0

 0

 132

 0

15 000

4000

Återbetalning av lån

 121

 143

 -22

 176

 2 401

2 269

5000

Kalkylmässiga inkomster

 541

 866

 - 325

 1 655

 8 241

8 222

6000

Bidrag m.m. från EU

 974

 1 020

 -46

 1 636

 11 388

10 818

Summa

 69 139

 74 642

 -5 503

 128 668

 692 925

 712 439

Not:BP 03:4 = ESV:s Budgetprognos 2003:4 (2003-12-09), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]