Statsbudgetens månadsutfall
December 2004


Nr: 2004:12, 31 januari 2005

[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]


Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2004, mnkr

Utfall

BP 04:4

Avvikelse

Ack. utfall

BP 04:4

SB inkl. TB


dec

dec

dec

jan-dec

2004

2004

Inkomsttyp

1000

Skatter m.m.

 42 927

 48 769

 -5 842

 638 061

 640 764

646 747

2000

Inkomster av statens verksamhet

 4 213

 3 077

 1 136

 35 122

 34 434

29 384

3000

Inkomster av försåld egendom

 0

 0

 0

 132

 132

15 000

4000

Återbetalning av lån

 275

 273

 3

 2 391

 2 409

2 269

5000

Kalkylmässiga inkomster

 719

 726

 -7

 8 281

 8 392

8 222

6000

Bidrag m.m. från EU

 1 929

 1 926

 3

 11 525

 11 533

10 818

Summa

 50 064

 54 770

 -4 706

 695 512

 697 663

 712 439

Not:BP 04:4 = ESV:s Budgetprognos 2004:4 (2004-12-09), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]