Statsbudgetens månadsutfall
Juli 2003


Nr: 2003:7, 29 augusti 2003

[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]


Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2003, mnkr

Utfall

BP 03:1

Avvikelse

Ack. utfall

BP 03:1

SB inkl. TB


jul

jul

jul

jan-jul

2003

2003

Inkomsttyp

1000

Skatter m.m.

 48 491

 49 435

 - 944

 387 953

 632 635

637 117

2000

Inkomster av statens verksamhet

 1 632

 1 230

 402

 22 102

 29 075

28 502

3000

Inkomster av försåld egendom

 0

 0

 0

 0

 0

15 000

4000

Återbetalning av lån

 163

 137

 25

 1 395

 2 332

2 326

5000

Kalkylmässiga inkomster

 700

 552

 148

 5 542

 7 816

6 347

6000

Bidrag m.m. från EU

 121

 733

 - 612

 8 254

 12 608

11 647

Summa

 51 107

 52 087

 - 980

 425 245

 684 465

 700 939

Not:BP 03:1 = ESV:s Budgetprognos 2003:1 (2003-04-08), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]