Statsbudgetens månadsutfall
Mars 2003


Nr: 2003:3, 29 april 2003

[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]


Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2003, mnkr

Utfall

BP 03:1

Avvikelse

Ack. utfall

BP 03:1

SB inkl. TB


mars

mars

mars

jan-mars

2003

2003

Inkomsttyp

1000

Skatter m.m.

 52 264

 51 505

 758

 177 639

 632 635

637 117

2000

Inkomster av statens verksamhet

 835

 1 127

 - 293

 2 512

 29 075

28 502

3000

Inkomster av försåld egendom

 0

 0

 0

 0

 0

15 000

4000

Återbetalning av lån

 336

 264

 71

 556

 2 332

2 326

5000

Kalkylmässiga inkomster

 560

 534

 26

 2 036

 7 816

6 347

6000

Bidrag m.m. från EU

 239

 484

 - 244

 6 471

 12 608

11 647

Summa

 54 233

 53 914

 319

 189 214

 684 465

 700 939

Not:BP 03:1 = ESV:s Budgetprognos 2003:1 (2003-04-08), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]