Statsbudgetens månadsutfall
Februari 2003


Nr: 2003:2, 28 mars 2003

[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]


Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2003, mnkr

Utfall

BP 02:4

Avvikelse

Ack. utfall

BP 02:4

SB inkl. TB


feb

feb

feb

jan-feb

2003

2003

Inkomsttyp

1000

Skatter m.m.

 72 617

 77 877

 -5 260

 125 375

 636 509

637 117

2000

Inkomster av statens verksamhet

 663

 697

 -34

 1 677

 29 254

28 502

3000

Inkomster av försåld egendom

 0

 0

 0

 0

 0

15 000

4000

Återbetalning av lån

 127

 172

 -45

 221

 2 332

2 326

5000

Kalkylmässiga inkomster

 758

 819

 -61

 1 476

 7 899

6 347

6000

Bidrag m.m. från EU

 5 442

 5 414

 28

 6 232

 12 611

11 647

Summa

 79 607

 84 980

 -5 373

 134 981

 688 604

 700 939

Not:BP 02:4 = ESV:s Budgetprognos 2002:4 (2002-12-17), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]