Statsbudgetens månadsutfall
December 2003


Nr: 2003:12, 30 januari 2004

[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]


Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2003, mnkr

Utfall

BP 03:4

Avvikelse

Ack. utfall

BP 03:4

SB inkl. TB


dec

dec

dec

jan-dec

2003

2003

Inkomsttyp

1000

Skatter m.m.

 41 037

 44 887

 -3 851

 608 446

 610 462

637 117

2000

Inkomster av statens verksamhet

 1 317

 1 217

 100

 29 053

 29 099

28 502

3000

Inkomster av försåld egendom

 0

 130

 - 130

 0

 130

15 000

4000

Återbetalning av lån

 489

 350

 140

 2 526

 2 469

2 326

5000

Kalkylmässiga inkomster

 1 042

 1 134

 -93

 9 613

 9 710

6 347

6000

Bidrag m.m. från EU

 1 691

 1 806

 - 115

 12 001

 11 714

11 647

Summa

 45 575

 49 524

 -3 949

 661 640

 663 584

 700 939

Not:BP 03:4 = ESV:s Budgetprognos 2003:4 (2003-12-09), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]