Statsbudgetens månadsutfall
November 2003


Nr: 2003:11, 23 december 2003

[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]


Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2003, mnkr

Utfall

BP 03:4

Avvikelse

Ack. utfall

BP 03:4

SB inkl. TB


nov

nov

nov

jan-nov

2003

2003

Inkomsttyp

1000

Skatter m.m.

 49 027

 47 192

 1 835

 567 409

 610 462

637 117

2000

Inkomster av statens verksamhet

 2 478

 2 624

 - 146

 27 736

 29 099

28 502

3000

Inkomster av försåld egendom

 0

 0

 0

 0

 130

15 000

4000

Återbetalning av lån

 79

 162

 -83

 2 037

 2 469

2 326

5000

Kalkylmässiga inkomster

 782

 785

 -4

 8 571

 9 710

6 347

6000

Bidrag m.m. från EU

 942

 540

 402

 10 311

 11 714

11 647

Summa

 53 308

 51 303

 2 005

 616 064

 663 584

 700 939

Not:BP 03:4 = ESV:s Budgetprognos 2003:4 (2003-12-09), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]