Statsbudgetens månadsutfall
Oktober 2003


Nr: 2003:10, 28 november 2003

[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]


Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2003, mnkr

Utfall

BP 03:2

Avvikelse

Ack. utfall

BP 03:2

SB inkl. TB


okt

okt

okt

jan-okt

2003

2003

Inkomsttyp

1000

Skatter m.m.

 46 046

 48 794

 -2 748

 518 382

 624 579

637 117

2000

Inkomster av statens verksamhet

 929

 982

 -53

 25 258

 29 241

28 502

3000

Inkomster av försåld egendom

 0

 0

 0

 0

 130

15 000

4000

Återbetalning av lån

 104

 94

 10

 1 958

 2 442

2 326

5000

Kalkylmässiga inkomster

 636

 754

 - 118

 7 790

 9 669

6 347

6000

Bidrag m.m. från EU

 305

 429

 - 124

 9 369

 11 835

11 647

Summa

 48 020

 51 053

 -3 033

 562 756

 677 896

 700 939

Not:BP 03:2 = ESV:s Budgetprognos 2003:2 (2003-09-09), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]