Statsbudgetens månadsutfall
Augusti 2002


Nr: 2002:8, 27 september 2002

[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]


Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2002, mnkr

Utfall

BP 02:3

Avvikelse

Ack. utfall

BP 02:3

SB inkl. TB


aug

aug

aug

jan-aug

2002

2002

Inkomsttyp

1000

Skatter m.m.

 39 437

 42 925

 -3 488

 458 751

 652 314

648 190

2000

Inkomster av statens verksamhet

 1 442

 1 631

 - 189

 42 421

 49 483

47 991

3000

Inkomster av försåld egendom

 0

 0

 0

 18

 18

15 001

4000

Återbetalning av lån

 182

 129

 52

 1 775

 2 626

2 370

5000

Kalkylmässiga inkomster

 631

 575

 57

 6 032

 8 877

8 186

6000

Bidrag m.m. från EU

 492

 94

 397

 7 987

 10 328

11 010

Summa

 42 183

 45 354

 -3 171

 516 985

 723 646

 732 748

Not:BP 02:3 = ESV:s Budgetprognos 2002:3 (2002-09-05), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]