Statsbudgetens månadsutfall
Juni 2002


Nr: 2002:6, 31 juli 2002

[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]


Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2002, mnkr

Utfall

BP 02:2

Avvikelse

Ack. utfall

BP 02:2

SB inkl. TB


jun

jun

jun

jan-jun

2002

2002

Inkomsttyp

1000

Skatter m.m.

 51 716

 53 171

 -1 455

 363 917

 654 123

648 190

2000

Inkomster av statens verksamhet

 25 082

 5 196

 19 887

 39 642

 49 293

47 991

3000

Inkomster av försåld egendom

 0

 0

 0

 5

 6

15 001

4000

Återbetalning av lån

 293

 252

 41

 1 459

 2 614

2 370

5000

Kalkylmässiga inkomster

 568

 542

 26

 4 745

 8 632

8 186

6000

Bidrag m.m. från EU

 846

 1 642

 - 796

 7 089

 11 049

11 010

Summa

 78 507

 60 803

 17 703

 416 858

 725 717

 732 748

Not:BP 02:2 = ESV:s Budgetprognos 2002:2 (2002-06-06), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]