Statsbudgetens månadsutfall
Maj 2002


Nr: 2002:5, 20 juni 2002

[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]


Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2002, mnkr

Utfall

BP 02:2

Avvikelse

Ack. utfall

BP 02:2

SB inkl. TB


maj

maj

maj

jan-maj

2002

2002

Inkomsttyp

1000

Skatter m.m.

 56 124

 55 705

 418

 312 201

 654 123

648 190

2000

Inkomster av statens verksamhet

 10 355

 30 178

 -19 824

 14 560

 49 293

47 991

3000

Inkomster av försåld egendom

 0

 0

 0

 6

 6

15 001

4000

Återbetalning av lån

 240

 218

 21

 1 166

 2 614

2 370

5000

Kalkylmässiga inkomster

 1 646

 1 460

 186

 4 177

 8 632

8 186

6000

Bidrag m.m. från EU

 264

 497

 - 233

 6 243

 11 049

11 010

Summa

 68 628

 88 060

 -19 432

 338 351

 725 717

 732 748

Not:BP 02:2 = ESV:s Budgetprognos 2002:2 (2002-06-06), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]