Statsbudgetens månadsutfall
Mars 2002


Nr: 2002:3, 26 april 2002

[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]


Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2002, mnkr

Utfall

BP 02:1

Avvikelse

Ack. utfall

BP 02:1

SB inkl. TB


mars

mars

mars

jan-mars

2002

2002

Inkomsttyp

1000

Skatter m.m.

 51 411

 53 697

 -2 286

 196 126

 654 419

648 190

2000

Inkomster av statens verksamhet

 1 084

 1 037

 47

 2 598

 48 810

47 991

3000

Inkomster av försåld egendom

 0

 0

 0

 4

 4

15 001

4000

Återbetalning av lån

 260

 357

 -97

 828

 2 651

2 370

5000

Kalkylmässiga inkomster

 579

 686

 - 108

 1 942

 8 433

8 186

6000

Bidrag m.m. från EU

 236

 1 958

 -1 722

 5 605

 11 152

11 010

Summa

 53 569

 57 734

 -4 165

 207 102

 725 469

 732 748

Not:BP 02:1 = ESV:s Budgetprognos 2002:1 (2002-03-26), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]