Statsbudgetens månadsutfall
Februari 2002


Nr: 2002:2, 26 mars 2002

[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [Kommentarer]
ESV:s senaste prognos
[BP 2002:1]


Budgetsaldot för februari månad blev 19,3 mdkr(överskott). Det överensstämmer med prognosen efter-som utfallet var känt vid slutjusteringen av prognosen.

Utgifterna på stats-budgeten som om-fattas av utgiftstaket blev 49,7 mdkr.

Februari månads utfall, mdkr

Utfall
feb

BP 02:1
feb

Avvikelse
feb

Ack. utfall
jan-feb

BP 02:1
2002

SB inkl. TB

Utgifter

74,2

74,2

0,0

129,6

713,3

713,9

  Utgiftsområden, exkl räntor 1)

49,7

49,7

0,0

102,4

655,8

650,23)

  Statsskuldsräntor m.m.

5,8

5,8

0,0

12,9

61,9

63,3

  Myndigh. m.fl. in- och utlåning
  i RGK2)

18,7

18,7

0,0

14,3

-4,3

0,4

    varav överföring från
    AP-fonden

0,0

0,0

0,0

-0,3

-8,7

-8,7

Inkomster

93,5

93,5

0,0

153,5

725,5

732,7

Budgetsaldo

19,3

19,3

0,0

23,9

12,2

18,8

BP 02:1 = ESV:s Budgetprognos 2002:1 (2002-03-26), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget
1) Omfattas av det statliga utgiftstaket. 2) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost. 3) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 1,2 mdkr.


Statsbudgetens totala utgifter uppgick i februari till 74,2 mdkr.
Inkomsterna uppgick till 93,5 mdkr.Information lämnas av:
Jonas Larsson (utgifter), tel 08-690 43 66, e-post Jonas.Larsson@esv.se
Karin Edlund (inkomster), tel 08-690 45 67, e-post Karin.Edlund@esv.se
Anna-Karin Dahlén (prognoser), tel 08-690 43 47, e-post Anna-Karin.Dahlen@esv.se
Ingemar Härneskog (chef för statsredovisningsenheten), tel 08-690 43 90, e-post Ingemar.Harneskog@esv.se


Publiceringen av ESV:s senaste budgetprognos (BP 2002:1) sammanfaller med publiceringen av detta månadsutfall.

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Statsredovisningsenheten vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.

[ Månadsutfall ] [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [ Kommentarer ]