Statsbudgetens månadsutfall
Februari 2002


Nr: 2002:2, 26 mars 2002

[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]


Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2002, mnkr

Utfall

BP 02:1

Avvikelse

Ack. utfall

BP 02:1

SB inkl. TB


feb

feb

feb

jan-feb

2002

2002

Inkomsttyp

1000

Skatter m.m.

 87 051

 87 051

 0

 144 715

 654 419

648 190

2000

Inkomster av statens verksamhet

 639

 639

 0

 1 514

 48 810

47 991

3000

Inkomster av försåld egendom

 0

 0

 0

 4

 4

15 001

4000

Återbetalning av lån

 181

 181

 0

 567

 2 651

2 370

5000

Kalkylmässiga inkomster

 676

 676

 0

 1 363

 8 433

8 186

6000

Bidrag m.m. från EU

 4 972

 4 972

 0

 5 370

 11 152

11 010

Summa

 93 518

 93 518

 0

 153 533

 725 469

 732 748

Not:BP 02:1 = ESV:s Budgetprognos 2002:1 (2002-03-26), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]