Statsbudgetens månadsutfall
December 2002


Nr: 2002:12, 31 januari 2002

[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]


Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2002, mnkr

Utfall

BP 02:4

Avvikelse

Ack. utfall

BP 02:4

SB inkl. TB


dec

dec

dec

jan-dec

2002

2002

Inkomsttyp

1000

Skatter m.m.

 46 002

 52 992

 -6 991

 659 354

 659 846

648 190

2000

Inkomster av statens verksamhet

 1 296

 2 696

 -1 399

 49 102

 49 395

47 991

3000

Inkomster av försåld egendom

 0

 0

 0

 101

 104

15 001

4000

Återbetalning av lån

 481

 408

 73

 2 720

 2 701

2 370

5000

Kalkylmässiga inkomster

 1 256

 1 338

 -83

 9 866

 10 053

8 186

6000

Bidrag m.m. från EU

 956

 790

 166

 9 328

 9 142

11 010

Summa

 49 991

 58 224

 -8 233

 730 471

 731 241

 732 748

Not:BP 02:4 = ESV:s Budgetprognos 2002:4 (2002-12-17), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]