Statsbudgetens månadsutfall
Oktober 2002


Nr: 2002:10, 27 november 2002

[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]


Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2002, mnkr

Utfall

BP 02:3

Avvikelse

Ack. utfall

BP 02:3

SB inkl. TB


okt

okt

okt

jan-okt

2002

2002

Inkomsttyp

1000

Skatter m.m.

 51 748

 50 464

 1 284

 562 138

 652 314

648 190

2000

Inkomster av statens verksamhet

 1 017

 856

 160

 44 382

 49 483

47 991

3000

Inkomster av försåld egendom

 20

 0

 20

 104

 18

15 001

4000

Återbetalning av lån

 91

 63

 27

 2 151

 2 626

2 370

5000

Kalkylmässiga inkomster

 622

 548

 74

 7 887

 8 877

8 186

6000

Bidrag m.m. från EU

 256

 335

 -80

 8 256

 10 328

11 010

Summa

 53 753

 52 267

 1 486

 624 919

 723 646

 732 748

Not:BP 02:3 = ESV:s Budgetprognos 2002:3 (2002-09-05), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]