Statsbudgetens
 månadsutfall
   September 2001
                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]

Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2001, mkr

Utfall

BP 01:3

Avvikelse

Ack. utfall

BP 01:3

SB inkl. TB


sep

sep

sep

jan-sep

2001

2001

Inkomsttyp

1000

Skatter m.m.

52 627

51 497

1 131

529 179

678 830

651 168

2000

Inkomster av statens verksamhet

775

832

-57

45 029

50 058

29 042

3000

Inkomster av försåld egendom

0

0

0

70

71

15 001

4000

Återbetalning av lån

238

334

-96

1 830

2 558

2 521

5000

Kalkylmässiga inkomster

644

834

- 190

6 351

8 597

8 856

6000

Bidrag m.m. från EU

37

174

- 137

7 734

9 315

10 556

Summa

54 322

53 671

651

590 194

749 430

717 145

Not:BP 01:3 = ESV:s Budgetprognos 2000:4 (2001-09-11), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]