Statsbudgetens
 månadsutfall

  Juni 2001

  Nr: 2001:06, 27 juli 2001

[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]   [Kommentarer]     
ESV:s senaste prognos
[BP 2001:2]


Budgetsaldot för juni månad blev 9 mdkr, vilket är 5 mdkr högre än vad som förväntats. Utgifterna på statsbudgeten som omfattas av det statliga utgiftstaket blev 3 mdkr lägre än prognostiserat.


Juni månads utfall, mdkr

Utfall
jun

BP 01:2
jun

Avvikelse
jun

Ack. utfall
jan-jun

BP 01:2
2001

SB

Utgifter

71,1

56,7

14,4

399,3

671,1

676,6

  Utgiftsområden, exkl räntor 1)

54,2

56,7

-2,5

309,4

638,7

643,23)

  Statsskuldsräntor m.m.

6,5

3,4

3,0

56,8

68,5

70,9

  Myndigh. m.fl. in- och utlåning
  i RGK2)

10,4

-3,4

13,8

33,1

-36,1

-37,5

    varav överföring från
    AP-fonden

-5,8

-5,7

-0,1

-6,1

-46,4

-45,7

Inkomster

80,5

61,4

19,1

431,4

721,4

717,1

Budgetsaldo

9,4

4,6

4,7

32,2

50,2

40,5

BP 01:2 = ESV:s Budgetprognos 2000:4 (2001-06-06), SB = Statsbudget
1) Omfattas av det statliga utgiftstaket. 2) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost. 3) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 3,0 mdkr.


De totala utgifterna uppgick i juni till 71 mdkr, vilket är 14 mdkr högre än prognostiserat. De högre utgifterna hänför sig främst till den kassamässiga korrigeringsposten samt utgifter för statsskuldsräntor.

De totala inkomsterna uppgick till 80 mdkr, vilket är 19 mdkr högre än prognosen. De högre inkomsterna beror främst på inkomster av statens verksamhet i form av inlevererade överskott från Riksbanken.ESV:s senaste budgetprognos (BP 2001:2) publicerades den 6 juni 2001. Nästa budgetprognos (BP 2001:3) publiceras den 11 september 2001.Information lämnas av 
Carl J Nordén (prognoschef), tel 08-690 43 86 e-post
Carl.J.Norden@esv.se
Joachim Waern (utgifter), tel 08-690 44 43 e-post
Joachim.Waern@esv.se
Asees Ahuja (inkomster), tel 08-690 43 16 e-post
Asees.Ahuja@esv.se


[ Månadsutfall ] [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]   [ Kommentarer ]