Statsbudgetens
 månadsutfall
   Maj 2001
                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]

Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2001, mkr

Utfall

BP 01:2

Avvikelse

Ack. utfall

BP 01:2

SB inkl. TB


maj

maj

maj

jan-maj

2001

2001

Inkomsttyp

1000

Skatter m.m.

59 130

61 692

-2 563

323 098

671 177

651 168

2000

Inkomster av statens verksamhet

11 351

11 613

- 262

16 301

29 801

29 042

3000

Inkomster av försåld egendom

0

0

0

23

24

15 001

4000

Återbetalning av lån

225

212

13

1 056

2 439

2 521

5000

Kalkylmässiga inkomster

1 139

597

542

3 738

8 094

8 856

6000

Bidrag m.m. från EU

238

245

-7

6 725

9 844

10 556

Summa

72 082

74 359

-2 277

350 941

721 378

717 145

Not:BP 01:2 = ESV:s Budgetprognos 2000:4 (2001-06-06), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]