Statsbudgetens
 månadsutfall

  Mars 2001

  Nr: 2001:03, 27 april 2001

[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]   [Kommentarer]     
ESV:s senaste prognos
[BP 2001:1]


Budgetsaldot för mars månad blev 4 mdkr, vilket är 3 mdkr lägre än vad som förväntats. Utgifterna på statsbudgeten som omfattas av det statliga utgiftstaket blev 4 mdkr lägre än prognostiserat.


Mars månads utfall, mdkr

Utfall
mars

BP 01:1
mars

Avvikelse
mars

Ack. utfall
jan-mars

BP 01:1
2001

SB

Utgifter

56,4

58,0

-1,6

181,9

668,0

676,6

  Utgiftsområden, exkl räntor 1)

49,9

53,9

-4,0

154,1

642,2

643,23)

  Statsskuldsräntor m.m.

6,8

4,2

2,5

23,9

63,5

70,9

  Myndigh. m.fl. in- och utlåning
  i RGK2)

-0,2

-0,1

-0,1

3,9

-37,8

-37,5

    varav överföring från
    AP-fonden

0,0

0,0

0,0

0,0

-46,4

-45,7

Inkomster

60,6

65,1

-4,5

212,2

727,3

717,1

Budgetsaldo

4,3

7,1

-2,9

30,3

59,3

40,5

BP 01:1 = ESV:s Budgetprognos 2000:4 (2001-04-03), SB = Statsbudget
1) Omfattas av det statliga utgiftstaket. 2) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost. 3) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 3,0 mdkr.


De totala utgifterna uppgick i mars till 56 mdkr, vilket är 2 mdkr lägre än prognostiserat. De största negativa avvikelserna svarar utgifterna avseende hälsovård, sjukvård och social omsorg samt den kassamässiga korrigeringsposten för, medan utgifterna för statsskuldsräntor samt Riksgäldskontorets nettoutlåning blev högre än beräknat.

De totala inkomsterna uppgick till 61 mdkr, vilket är 4 mdkr lägre än prognosen. Framför allt blev inkomsterna avseende skatt på inkomst samt mervärdesskatt lägre än beräknat.ESV:s senaste budgetprognos (BP 2001:1) publicerades den 3 april 2001. Nästa budgetprognos (BP 2001:2) publiceras den 6 juni 2001.Information lämnas av 
Carl J Nordén (prognoschef), tel 08-690 43 86 e-post
Carl.J.Norden@esv.se
Catarina Frank-Lundkvist (utgifter), tel 08-690 42 47 e-post
Catarina.Frank-Lundkvist@esv.se
Anna-Karin Dahlén (inkomster), tel 08-690 43 47 e-post
Anna-Karin.Dahlén@esv.se


[ Månadsutfall ] [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]   [ Kommentarer ]