Statsbudgetens
 månadsutfall
   Februari 2001
                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]

Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2001, mkr

Utfall

BP 01:0

Avvikelse

Ack. utfall

BP 01:0

SB inkl. TB


feb

feb

feb

jan-feb

2001

2001

Inkomsttyp

1000

Skatter m.m.

94 625

84 765

9 860

146 918

671 320

651 168

2000

Inkomster av statens verksamhet

707

697

10

1 397

29 445

29 042

3000

Inkomster av försåld egendom

1

0

1

23

1 576

15 001

4000

Återbetalning av lån

158

143

14

373

2 411

2 521

5000

Kalkylmässiga inkomster

629

700

-70

1 290

8 251

8 856

6000

Bidrag m.m. från EU

859

755

104

1 511

10 059

10 556

Summa

96 977

87 059

9 918

151 513

723 063

717 145

Not:BP 01:0 = ESV:s Budgetprognos 2000:4 (2000-12-12), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]