Statsbudgetens
 månadsutfall
   December 2001
                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]

Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2001, mkr

Utfall

BP 01:4

Avvikelse

Ack. utfall

BP 01:4

SB inkl. TB


dec

dec

dec

jan-dec

2001

2001

Inkomsttyp

1000

Skatter m.m.

53 938

60 812

-6 874

684 590

692 108

651 168

2000

Inkomster av statens verksamhet

1 079

2 503

-1 425

50 681

50 168

29 042

3000

Inkomster av försåld egendom

8

29

-22

80

101

15 001

4000

Återbetalning av lån

469

467

2

2 589

2 560

2 521

5000

Kalkylmässiga inkomster

906

905

2

8 449

8 439

8 856

6000

Bidrag m.m. från EU

515

860

- 345

8 461

8 893

10 556

Summa

56 915

65 576

-8 661

754 849

762 269

717 145

Not:BP 01:4 = ESV:s Budgetprognos 2001:4 (2001-12-11), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]