Statsbudgetens
 månadsutfall

  November 2001

  Nr: 2001:11, 21 december 2001

[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]   [Kommentarer]     
ESV:s senaste prognos
[BP 2001:4]


Budgetsaldot för november månad blev 1,9 mdkr (överskott). Det överensstämmer med prognosen eftersom det var känt vid slutjusteringen av prognosen. Utgifterna på statsbudgeten som omfattas av utgiftstaket blev 1,5 mdkr lägre än prognosen.


November månads utfall, mdkr

Utfall
nov

BP 01:4
nov

Avvikelse
nov

Ack. utfall
jan-nov

BP 01:4
2001

SB

Utgifter

53,1

51,8

1,2

626,4

705,0

676,6

  Utgiftsområden, exkl räntor 1)

51,7

53,1

-1,5

567,8

640,2

643,23)

  Statsskuldsräntor m.m.

2,5

2,1

0,4

71,4

75,4

70,9

  Myndigh. m.fl. in- och utlåning
  i RGK2)

-1,1

-3,4

2,3

-12,7

-10,5

-37,5

    varav överföring från
    AP-fonden

0,0

0,0

0,0

-41,5

-46,3

-45,7

Inkomster

55,0

53,7

1,2

697,9

762,3

717,1

Budgetsaldo

1,9

1,9

0,0

71,5

57,2

40,5

BP 01:4 = ESV:s Budgetprognos 2001:4 (2001-12-11), SB = Statsbudget
1) Omfattas av det statliga utgiftstaket. 2) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost. 3) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 3,0 mdkr.


Statsbudgetens totala utgifter uppgick i november till 53,1 mdkr, vilket är 1,2 mdkr högre än prognostiserat.
Inkomsterna uppgick till 55,0 mdkr, vilket är 1,2 mdkr högre än prognosen.

 

 ESV:s senaste budgetprognos (BP 2001:4) publicerades den 11 december 2001. Nästa budgetprognos (BP 2002:1) publiceras preliminärt i slutet av mars.Information lämnas av:
Jörgen Hansson (inkomster), tel 08-690 42 12 e-post
Jorgen.Hansson@esv.se J
Svante Hellman (utgifter), tel 08-690 42 15 e-post
Svante.Hellman@esv.se
Jonas Larsson (utgifter), tel 08-690 43 66 e-post
Jonas.Larsson@esv.se
Ingemar Härneskog (chef för statsredovisningsenheten), tel 08-690 43 90 e-post
Ingemar.Harneskog@esv.se


[ Månadsutfall ] [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]   [ Kommentarer ]