Statsbudgetens
 månadsutfall
   November 2001
                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]

Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2001, mkr

Utfall

BP 01:4

Avvikelse

Ack. utfall

BP 01:4

SB inkl. TB


nov

nov

nov

jan-nov

2001

2001

Inkomsttyp

1000

Skatter m.m.

50 024

50 669

- 645

630 651

692 108

651 168

2000

Inkomster av statens verksamhet

4 028

2 091

1 937

49 602

50 168

29 042

3000

Inkomster av försåld egendom

1

0

0

72

101

15 001

4000

Återbetalning av lån

196

168

28

2 121

2 560

2 521

5000

Kalkylmässiga inkomster

629

620

9

7 543

8 439

8 856

6000

Bidrag m.m. från EU

94

182

-88

7 946

8 893

10 556

Summa

54 972

53 730

1 241

697 935

762 269

717 145

Not:BP 01:4 = ESV:s Budgetprognos 2000:4 (2001-12-11), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]