Statsbudgetens
 månadsutfall

  September 2000

  Nr: 2000:9, 31 oktober 2000


[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]   [Kommentarer]     
ESV:s senaste prognos
[BP 2000:3]


Budgetsaldot för september månad blev 15,1 mdkr vilket är 3,9 mdkr högre än prognosen. Utgifterna på statsbudgeten som omfattas av det statliga utgiftstaket blev 1,7 mdkr lägre än beräknat.

September månads utfall, mdkr

Utfall
sep

BP 00:3
sep

Avvikelse
sep

Ack. utfall
jan-sep

BP 00:3
2000

SB

Utgifter

39,5

44,3

-4,9

484,6

708,6

699,8

  Utgiftsområden, exkl räntor 1)

51,2

53,0

-1,7

453,4

625,3

623,53)

  Statsskuldsräntor m.m.

3,2

3,2

0,0

78,0

89,1

81,8

  Myndigh. m.fl. in- och utlåning
  i RGK2)

-15,0

-11,8

-3,1

-46,8

-5,9

-5,5

    varav överföring från
    AP-fonden

-11,2

-11,2

0,0

-33,8

-45,0

-45,0

Inkomster

54,5

55,5

-1,0

627,9

787,0

782,3

Budgetsaldo

15,1

11,2

3,9

143,3

78,4

82,5

BP 00:3 = ESV:s Budgetprognos 2000:3 (2000-09-12), SB = Statsbudget
1) Omfattas av det statliga utgiftstaket. 2) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost. 3) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 6,0 mdkr.


De totala utgifterna uppgick till 39,5 mdkr. Utgifterna för Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet blev högre än beräknat medan utgifterna för Internationellt bistånd, Arbetsmarknad och arbetsliv samt Allmänna bidrag till kommuner blev lägre.De totala inkomsterna uppgick till 54,5 mdkr. Det är 1,0 mdkr mindre än prognosen. Det beror främst på lägre utbetalningar av Bidrag m.m. från EU.


ESV:s senaste budgetprognos (BP 2000:3) publicerades den 12 september 2000. Nästa budgetprognos presenteras den 12 december 2000.Information lämnas av 
Carl J Nordén (prognoschef), tel 08-690 43 86 e-post Carl.J.Norden@esv.se
Håkan Jönsson (utgifter), tel 08-690 43 87 e-post Hakan.Jonsson@esv.se
Jörgen Hansson (inkomster), tel 08-690 42 12 e-post Jorgen.Hansson@esv.se


[ Månadsutfall ] [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]   [ Kommentarer ]